Rehabilitacja pocovidowa finansowana przez NFZ

Skierowanie na rehabilitację stacjonarną do Szpitala Uzdrowiskowego WITAL może wystawić lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, lekarz pierwszego kontaktu (POZ), lekarz specjalista lub lekarz ze szpitala.

Na druku skierowania ( zarówno na e-skierowaniu jak i na druku skierowania wystawionego ręcznie) musi widnieć zapis:

Skierowanie na leczenie szpitalne: Oddział uzdrowiskowy szpitalny (kod 6100)

W rozpoznaniu prosimy o umieszczenie: kodu U07.1

W uzasadnieniu prosimy umieścić napis: wskazana REHABILITACJA STACJONARNA ŚWIADCZENIOBIORCY PO PRZEBYTEJ CHOROBIE COVID-19

Dodatkowo niezbędne jest posiadanie wyników badań:

RTG klatki piersiowej z opisem wykonane po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby;

aktualna morfologia wraz z OB, CRP ( białko ostrej fazy):

EKG wykonane po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby COVID.

Informacja i rezerwacja terminów pobytów:

Recepcja czynna cały tydzień w godz. 07.00-22.00

Tel. 87 615 41 92 do 94

e-mail: info@sanatorium.com.pl

Realizacja skierowań odbywa się według kolejności ich składania.