Zapraszamy Państwa do zapoznania się z cennikami zabiegów w

SANATORIUM UZDROWISKOWYM WITAL.

 ŚWIATŁOLECZNICTWO  
LP.RODZAJ ZABIEGUCENA/PLN/
DLA PACJENTÓW
CENA /PLN/
SPOZA SANATORIUM
1.LASER-SKANER1920
2.LASER WYSOKOENERGETYCZNY4040
3.ŚWIATŁO SPOLARYZOWANE1819
4.FOTOTERAPIA1819
5.SOLLUX1819
    
 ELEKTROLECZNICTWO  
LP.RODZAJ ZABIEGUCENA/PLN/
DLA PACJENTÓW
CENA /PLN/
SPOZA SANATORIUM
1.GALWANIZACJA1819
2.JONOFOREZA2020
3.PRĄDY DIADYNAMICZNE / DD /1819
4.PRĄDY INTERFERENCYJNE / INTERDYN /1819
5.PRĄDY TRAEBERTA1819
6.PRĄDY TENS1819
7.PRĄDY KOTZA1819
8.ELEKTROSTYMULACJA1819
9.DIATERMIA KRÓTKOFALOWA /DKF /1819
10.TERAPULS1819
    
 MAGNETOTERAPIA  
LP.RODZAJ ZABIEGUCENA/PLN/
DLA PACJENTÓW
CENA /PLN/
SPOZA SANATORIUM
1.POLE MAGNETYCZNE2020
2.POLE MAGNETYCZNE MG – PORT2020
    
 ULTRASONOTERAPIA  
LP.RODZAJ ZABIEGUCENA/PLN/
DLA PACJENTÓW
CENA /PLN/
SPOZA SANATORIUM
1.ULTRADŹWIĘKI2020
2.ULTRADŹWIĘKI Z LEKIEM PACJENTA2020
3.FALA UDERZENIOWA6565
    
 KRIO I TERMOTERAPIA  
LP.RODZAJ ZABIEGUCENA/PLN/
DLA PACJENTÓW
CENA /PLN/
SPOZA
SANATORIUM
1.KRIOTERAPIA MIEJSCOWA – AZOT2323
2.KRIOKOMORA NISKICH TEMPERATUR5555
    
 HYDROTERAPIA  
LP.RODZAJ ZABIEGUCENA/PLN/
DLA PACJENTÓW
CENA /PLN/
SPOZA SANATORIUM
1.KĄPIEL WIROWA KKG2325
2.KĄPIEL WIROWA KKD2325
3.MASAŻ PODWODNY3537
4.MASAŻ WIROWO PODWODNY3537
7.BICZE SZKOCKIE2830
8.HYDROMASAŻ3537
9.KĄPIEL WIROWA KKD i KRĘGOSŁUPA3235
    
 BALNEOTERAPIA  
LP.RODZAJ ZABIEGUCENA/PLN/
DLA PACJENTÓW
CENA /PLN/
SPOZA
SANATORIUM
1.OKŁADY BOROWINOWE (1 MIEJSCE ZABIEGOWE)2830
2.KĄPIEL SOLANKOWA4242
3.KĄPIEL SUCHA KWASOWĘGLOWA2121
4.ZAWIJANIE BOROWINOWE (1 MIEJSCE ZABIEGOWE)3232
5.KĄPIEL OZONOWA2830
6.KĄPIEL PEREŁKOWA3638
7.KĄPIEL PEREŁKOWO-SOLANKOWA4444
8.KAPIEL SOLANKOWA CZĘŚCIOWA (kkd lub kkg)3434
9.INHALACJE PNEUMATYCZNE1920
10.INHALACJE AEROZOLOWO-WIBRACYJNE1920
11.INHALACJE CELKOWE2121
12. INHALACJE ULTRADŹWIĘKOWE2022
    
 KINEZYTERAPIA  
LP.RODZAJ ZABIEGUCENA/PLN/
DLA PACJENTÓW
CENA/PLN/
SPOZA SANATORIUM
1.ĆWICZENIA INDYWIDUALNE ODC.C LUB L-S KRĘGOSŁUPA1819
2.ĆWICZENIA W ODCIĄŻENIU KKG i kr. C LUB KKD1819
3.ĆWICZENIA ODDECHOWE1718
4.ĆWICZENIA ZESPOŁOWE W BASENIE1919
5.ĆWICZENIA W BASENIE Z NATRYSKIEM1919
6.ROTOR KKG LUB KKD1314
7.GIMNASTYKA OGÓLNOKONDYCYJNA TRENING STACYJNY (5 PRZYRZĄDÓW)2023
8.ĆWICZENIA OGÓLNOKONDYCYJNE – ROWER1613
9.CYKLOERGOMETR TRENINGOWY INTERWAŁOWY (MONITOROWANY)1822
10.GIMNASTYKA OGÓLNOKONDYCYJNA – ATLAS1419
11.ĆWICZENIA BIERNE I REDRESJA 20 min110110
12.WYCIĄG KRĘGOSŁUPA C LUB L-S1618
13.ĆWICZENIA STAWU SKOKOWEGO NA PRZYRZĄDACH LUB ĆWICZENIA
CZYNNE – KRZYŻAK
1414
14.ĆWICZENIA CZYNNE – MANUALNE1414
15.ĆWICZENIA IZOMETRYCZNE, LUB ĆWICZENIA CZYNNE -WOLNE1618
16.NAUKA POPRAWNEGO CHODU1618
17.ĆWICZENIA ZESPOŁOWE-MARSZ NORWESKI2528
18.ĆWICZENIA OPOROWE STAWU KOLANOWEGO1616
19.ĆWICZENIA CZYNNE KKG NA PRZYRZĄDACH1616
20.ĆWICZENIA SAMOWSPOMAGANE KKG1616
21.ĆWICZENIA OGÓLOUSPRAWNIAJĄCE (ZESPOŁOWE LUB KORDYNACJI POSTAWY SM)1718
22.KINESIOTAPING (1 MIEJSCE ZABIEGOWE)4045
    
 MASAŻ LECZNICZY  
LP.RODZAJ ZABIEGUCENA/PLN/
DLA PACJENTÓW
CENA/PLN/
SPOZA SANATORIUM
1.MASAŻ KLASYCZNY (SZYJNY-PIERSIOWY-LĘDŹWIOWY)3437
2.MASAŻ LIMFATYCZNY5555
3.MASAŻ KLASYCZNY KOŃCZYNY GÓRNEJ LUB DOLNEJ3744
4.MASAŻ CAŁKOWITY 1 GODZ.150150
5.MASAŻ KRĘGOSŁUPA- 30 MIN.120120
    
 REHABILITACJA PSYCHOLOGICZNA  
LP.RODZAJ ZABIEGUCENA /PLN/ DLA
PACJENTÓW
CENA /PLN/
SPOZA
SANATORIUM
1.PSYCHOTERAPIA GRUPOWA3642
2.TRENING ANTYSTRESOWY3040
3.PORADA PSYCHOLOGICZNA6070
4.BADANIE PSYCHOLOGICZNE60-10070-110
5.TRENING RELAKSACYJNY1520
6.TERAPIA ZAJĘCIOWA1215
7.MUZYKOTERAPIA/CHOREOTERAPIA1215
8.PSYCHOEDUKACJA – MAX. 25 OSÓB2530
    
    
    
LPRODZAJ BADANIA *CENA
/PLN/
 
1.BADANIE LEKARSKIE, PORADA LEKARSKA100 
 

**) dla osób zakwaterowanych w naszym ośrodku udzielamy 30% rabatu na wykonywane badania

Ośrodek zastrzega możliwość zmiany cen.

Zgodnie z Uchwałą nr. LXXXI/566/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 Października 2023 pobierana jest opłata uzdrowiskowa w wysokości 6,21 zł od osoby za każdą rozpoczętą dobę pobytu płatną gotówką w kasie Sanatorium